skip to Main Content
    

ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Εισαγωγή
Η παρούσα Δήλωση για την Προστασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019 και σας ενημερώνει ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς επεξεργασίας τους και για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον νόμο. Θα πρέπει να αναγνώσετε την παρούσα Δήλωση για να κατανοήσετε πλήρως τη νομική βάση για τη συλλογή των άνω δεδομένων σας, τον τρόπο χρήσης τους, τη διαβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα και τα δικαιώματα που έχετε. Επιπλέον πολιτικές απορρήτου ενδέχεται να εφαρμόζονται σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, πέραν της παρούσας (όπως για παράδειγμα η πολιτική για τα cookies). Πριν πλοηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί Μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε την παρούσα Δήλωση και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. H παρούσα Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης και των λοιπών πολιτικών Μας.

2. Δέσμευση για την Προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Η ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν προτεραιότητα για Εμάς. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να προστατεύουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα, σύμφωνα με τον νόμο εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να διενεργούμε την επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο και επανεξετάζοντας και επικαιροποιώντας τα εν λόγω μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση δε θα λάβουμε από εσάς περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγουμε. Θα διατηρούμε πάντα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ασφαλή και θα συμμορφωνόμαστε με το εκάστοτε ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους.

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η Ελένη Βύσια του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νικηφόρου Φωκά αρ. 11, ΤΚ 54621, Ελλάδα, ΑΦΜ 053997429, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 6932610449 ηλεκτρονική διεύθυνση vissiaeleni@gmail.com (στη παρούσα δήλωση αναφέρεται με τις λέξεις «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).

4. Υποχρέωσή σας για ενημέρωσή Μας για αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Είναι σημαντικό τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να Μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση μαζί Μας.

5. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Εμείς συλλέγουμε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που Μας παρέχετε στα πλαίσια της επικοινωνίας σας μαζί Μας μέσω της ιστοσελίδας www.vissia-eleni.gr. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό.
β) Τα στοιχεία που εσείς μας παρέχετε μέσω του μηνύματος που μας αποστέλλετε με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://vissia-eleni.gr/epikoinonia/
γ) Τεχνικά στοιχεία όπως: κανάλι – πηγή προέλευσης, συσκευή, διάρκεια παραμονής και περιήγησης στην ιστοσελίδα Μας, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τύπο και έκδοση πρόσθετου προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, λειτουργικό σύστημα – πλατφόρμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα Μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική Μας παρακάτω.
ε) Στοιχεία χρήσης, όπως: πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα Μας.

6. Τρόπος συλλογής δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί Μας μέσω του μηνύματος που μας αποστέλλετε με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://vissia-eleni.gr/epikoinonia/ και από τρίτους παρόχους ή δημοσίως διαθέσιμες πηγές.

7. Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
7.1 Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο όταν ο νόμος το επιτρέπει σε Εμάς. Γενικά, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο:
α) Για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
β) Για την προστασία εννόμων συμφερόντων Μας (ή συμφερόντων τρίτου) και των συμφερόντων σας αν τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
γ) Για τη συμμόρφωσή Μας προς μια νομική υποχρέωση.
δ) Όταν Μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
ε) Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας.
στ) Για την επικοινωνία μαζί σας
ζ) Για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, εφόσον τα συμφέροντά Μας δεν υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων.
7.2 Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»),
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
7.3 Επιφυλάσσεστε του δικαιώματος να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερώσεων ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί Μας μέσω E-mail.

8. Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Δεν θα αποστέλλεται newsletter.

9. Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 20 ετών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας. Μετά, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται. Φορολογικά στοιχεία σας δεν επεξεργάζονται.

10. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντες την επεξεργασία και Αποδέκτες
10.1 Είναι δυνατό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που συλλέγουμε για τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της επικοινωνίας σας μαζί μας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας Μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α) Σε συνεργάτες Μας που ενεργούν για λογαριασμό Μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς Μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου Μας.
β) Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
γ) Σε συμβούλους Μας (όπως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας Μας.
δ) Σε διαδόχους: Σε περίπτωση που υποβληθούμε σε επιχειρηματική αλλαγή, όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε εταιρεία συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη επιχείρηση, ή πώληση όλων ή μέρους των επαγγελματικών περιουσιακών Μας στοιχείων, μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές Μας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, θα σας ενημερώσουμε πριν από τη μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
Σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό Μας και εξασφαλίζεται το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας μέσω γραπτής συμφωνίας.
10.2 Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:
α) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική απαίτηση, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και ασφάλειά Μας, των εντολέων Μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης.
β) Στις αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

11. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Διασυνοριακή διαβίβαση
Δεν θα γίνει διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

12. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα
Δεν θα γίνονται πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω online ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης.

13. Συνέπειες μη παροχής σε Εμάς δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Για να εγγραφείτε επικοινωνήσετε μαζί μας χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμό σας. Διαφορετικά δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

14. Αίτημά σας περί παύσης επεξεργασίας
Εάν ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας.

15. Τα δικαιώματά σας
15.1 Δικαίωμα ενημέρωσης: Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάμε σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
15.2 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από Εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και στις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία,
στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
θ) τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό
15.3 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από Εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας. Η διόρθωση θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
15.4 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να Μας ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
β) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Η διαγραφή θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
15.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από Εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που Μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
δ) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι Μας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα τα ανωτέρω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους και θα ενημερωθείτε από Εμάς πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας. Ο περιορισμός επεξεργασίας θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
15.6 Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
15.7 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή σας.
15.8 Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από Εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
15.9 Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από Εμάς να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.
15.10 Περαιτέρω για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας μεριμνούμε για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Ειδικότερα, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται ανωτέρω, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
15.11 Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +302106475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν Μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί Μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

16. Αιτήματα προς Εμάς
Υποχρεούμαστε από τον νόμο να απαντάμε σε αιτήματά σας και να παρέχουμε πληροφορίες χωρίς χρέωση, εκτός των περιπτώσεων που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, περίπτωση κατά την οποία δικαιούμαστε να επιβάλουμε ένα μικρό τέλος για την παροχή των πληροφοριών ή να σας αρνηθούμε το αίτημα.
Για την άσκηση των άνω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να υποβάλλετε το αίτημα σας:
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vissiaeleni@gmail.com
Παρακαλούμε, κρίνετε υπεύθυνα το αίτημα σας πριν το υποβάλετε. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά [εντός τριάντα (30) ημερών].

17. Συνδέσεις τρίτων
Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις για διαδικτυακούς τόπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές. Αν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Δεν ελέγχουμε τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου, ενώ σε περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από τρίτους μέσω της διαδικασίας κράτησης, πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να είμαστε μόνο οι εκτελούντες την επεξεργασία εκ μέρους αυτών των τρίτων. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή τα microsite ή όταν φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο Μας, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων.

18. Απόρρητο ανηλίκων
Δεν συλλέγουμε εν γνώση Μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Ο διαδικτυακός τόπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Mας απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του, μη δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε Εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε μαζί Μας.

19. Τροποποίηση Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Αν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές Μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο Μας για τυχόν αλλαγές στην παρούσα δήλωση που τυχόν σας αφορούν.

20. Πολιτική Cookies
20.1 H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και άρα και των Όρων Αγορών και Χρήσης του διαδικτυακού τόπου μας και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Ο διαδικτυακός τόπος Μας χρησιμοποιεί Cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.
20.2 Τι είναι τα cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον διαδικτυακό τόπο Μας. Τα cookies βοηθούν Εμάς να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού τόπου Μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο Μας δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου Μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του δικτυακού τόπου Μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org
20.3 Είδη cookies
Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies:
α) Παροδικά και επίμονα
Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον διαδικτυακό τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Για παράδειγμα, τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους Μας των Υπηρεσιών Μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας στον διαδικτυακό τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ.
β) Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)
Τρίτοι, όπως η Google Analytics, δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού τόπου Μας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου Μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των διαδικτυακών τόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.
20.4 Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies
Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, στο www.youronlinechoices.com/gr  μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού Mας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
20.5 Αλλαγές στη χρήση των Cookies από Εμάς
Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά Mας. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική ιστοσελίδα Μας, η οποία θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο Μας και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας Μας, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών Μας που παρέχονται μέσω αυτού. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.
20.6 Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας στο vissiaeleni@gmail.com.

21. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας Μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Back To Top